Wszystko o spółkach

Sprawdź termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 r!

Sprawdź termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 r!

Na przełomie maja i czerwca każdego roku większość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, dla których rok obrotowy po...
Rada Nadzorcza w spółce akcyjnej po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Co się zmieniło?

14 kwietnia 2022

Rada Nadzorcza w spółce akcyjnej po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Co się zmieniło?

Uchwalona ostatnio przez Sejm nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (ustawa z 9 lutego 2022 r.), która wchodzi w życie po upł...
Przekształcenie spółki? Teraz jest łatwiej

25 sierpnia 2020

Przekształcenie spółki? Teraz jest łatwiej

Rozpoczynając działalność gospodarczą i decydując się na wybór określonego typu spółki prawa handlowego nie zawsze wiem...
Co dalej z dematerializacją akcji? Przedłużenie terminów

7 maja 2020

Co dalej z dematerializacją akcji? Przedłużenie terminów

Dematerializacja akcji – co to jest i jakie ma znaczenie? Dematerializacja akcji to proces przekształcania papierowych doku...
Jakie są konsekwencje niedokonania wpłat na akcje? Wojciech Ostrowski o procesie dematerializacji dla prawo.pl

6 lutego 2020

Jakie są konsekwencje niedokonania wpłat na akcje? Wojciech Ostrowski o procesie dematerializacji dla prawo.pl

„Zmiana przepisów kodeksu spółek handlowych wprowadzona nowelizacją z 30 sierpnia 2019 r. nakłada obowiązek dematerial...
Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych niebędących spółkami publicznymi

27 stycznia 2020

Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych niebędących spółkami publicznymi

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798), która w...
TOP 5 zmian na 2020 rok w przepisach dla spółek. Przygotuj się na nowy rok!

30 grudnia 2019

TOP 5 zmian na 2020 rok w przepisach dla spółek. Przygotuj się na nowy rok!

Od Nowego Roku 2020  w życie wejdzie wiele istotnych dla spółek regulacji oraz nowych obowiązków. Poniżej prezentujemy 5 n...
Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

12 grudnia 2019

Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Likwidacja spółki Z o.o. – uchwała Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki przez jej wspólników jest pierwszym kroki...
Zakaz konkurencji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

28 sierpnia 2019

Zakaz konkurencji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepisy kodeksu spółek handlowych wprowadzają generalny zakaz zajmowania się działalnością konkurencyjną przez członków...

Czy chcesz uwolnić się od kredytu frankowego?

Skorzystaj z pomocy Kancelarii Rachelski i Wspólnicy. Jesteśmy doświadczoną kancelarią prawną, która działa na rynku już od 30 lat. Wygraliśmy ponad 358 spraw z bankami. Wiemy jak wygrać, a Twoją sprawę zaczniemy od:

KROK 1

Bezpłatnej analizy Twojej umowy

KROK 2

Spotkania z uznanym Mecenasem

KROK 3

Reprezentacji w sądzie

Kancelaria Prawna

  Zamów darmową analizę umowy frankowej

  Załącz umowę (pole nieobowiązkowe)

  Dobry wybór - mamy 130 wygranych spraw z Bankiem PKO Bank Polski - wybierz bank aby zobaczyć ile spraw wygraliśmy

  Asystenka Kancelarii Rachelski

  Mam na imię Klaudia i będę Twoją asystentką w tym procesie

  Jeśli masz pytanie lub chcesz sprawdzić jakie masz szasne na wygraną - zadzwoń lub wyślij wiadomość

  Najczęściej zadawane pytania

  Tak, istnieje możliwość, że osoba posiadająca kredyt może zwrócić się do sądu o wstrzymanie spłat w okresie trwającej sprawy sądowej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o zabezpieczenie, który może być przedstawiony równocześnie z pozwem lub nawet przed jego złożeniem. Po otrzymaniu takiego zabezpieczenia, dłużnik ma obowiązek wniesienia pozwu w ciągu dwóch tygodni. Gdy sąd udzieli zabezpieczenia, spłaty rat kredytu oraz ubezpieczeń zostają zawieszone, a bank nie ma prawa rozwiązać umowy kredytowej z powodu opóźnień w spłatach. Wstrzymanie spłaty kredytu przez sąd nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji dla dłużnika, a bank nie ma prawa zgłaszać długu do Biura Informacji Kredytowej w takim przypadku.

  Tak, pełna spłata kredytu nie wyklucza możliwości domagania się zwrotu nadpłaconych kwot, które przekraczają spłaconą kwotę główną. W tej sytuacji również masz prawo wystąpić z wnioskiem o anulowanie umowy kredytowej lub uznanie pewnych jej zapisów za nieważne. Jednak, w przypadku roszczeń po pełnej spłacie kredytu, ważne jest, aby pamiętać o terminie przedawnienia. Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, możesz kierować roszczenia wobec banku tylko przez okres do dziesięciu lat wstecz. Jeśli więc kredyt został spłacony ponad dekadę temu, bank może z powodzeniem powołać się na przedawnienie, co uniemożliwi zrealizowanie twojego roszczenia. Dlatego opóźnianie złożenia pozwu przeciwko bankowi nie jest zalecane.

  Twoja lokalizacja nie stanowi przeszkody w procesie dochodzenia roszczeń od banku, ale ważne jest, aby mieć na uwadze, że sprawy związane z umowami kredytowymi we frankach są rozpatrywane przez sądy w Polsce.

  Nie, podpisanie aneksu w odpowiedzi na tzw. ustawę antyspreadową nie wpływa na ocenę ważności umowy. Decydujący jest moment zawarcia oryginalnej umowy.

  Tak, fakt, że od zawarcia umowy minęło dziesięć lat, nie uniemożliwia ci dochodzenia roszczeń wobec banku, chociaż może to wpłynąć na ich wysokość. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, standardowy okres przedawnienia wynosi sześć lat, jednak dla roszczeń cyklicznych oraz tych związanych z działalnością gospodarczą termin ten skraca się do trzech lat. Koniec okresu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że jest on krótszy niż dwa lata. Dla roszczeń wobec banku obowiązuje zatem sześcioletni termin, choć należy pamiętać, że obecnie obowiązujące regulacje weszły w życie mniej niż dwa lata temu, dlatego dla wcześniejszych roszczeń wciąż może obowiązywać dziesięcioletni okres. Oznacza to, że teoretycznie możesz domagać się zwrotu nienależnie pobranych przez bank środków za ostatnie dziesięć lat, ponieważ każda rata ma osobny termin przedawnienia liczony od momentu jej zapłaty. Jeśli chodzi o sytuacje, w których kredyt został już całkowicie spłacony, to możesz nadal domagać się zwrotu nadpłaconych kwot, pod warunkiem że spłata ta miała miejsce nie wcześniej niż dziesięć lat przed złożeniem pozwu.

  W czwartek, 19 października, Sąd Najwyższy wydał istotny wyrok, który ma znaczenie dla kredytobiorców posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Zgodnie z tym orzeczeniem, po rozstaniu małżonkowie będą uprawnieni do indywidualnego dochodzenia swoich praw w sprawach przeciwko bankowi dotyczących unieważnienia umowy kredytowej.ąd apelacyjny podkreślił, że po rozstaniu małżonków i podziale majątku, były mąż „że po rozwodzie kredytobiorców i dokonaniu podziału majątku, były mąż „nie jest już zainteresowany wynikiem postępowania, ale i samym w nim udziałem„. W związku z tym, gdyby sąd uznał, że obecność obu byłych małżonków jest konieczna w tej sprawie, miałoby to na celu uniemożliwienie kobiecie możliwości uzyskania ochrony na drodze sądowej”. Uchwała Sądu Najwyższego to stanowczy krok w rozstrzyganiu kwestii dotyczącej nieważności umowy kredytu. Istotnym wnioskiem płynącym z tej uchwały jest to, że w przypadku spraw przeciwko bankom o ustalenie nieważności umowy kredytu niekoniecznie wymagane jest współuczestnictwo wszystkich kredytobiorców po stronie powodowej.

  Za Twoim bezpieczeństwem i spokojem stoi doświadczony zespół