KRS – sprawozdania finansowe już tylko w formie elektronicznej

Od 15 marca 2018 r. aż do 30 września 2018 r. składanie sprawozdań finansowych do KRS odbywać się będzie przez portal Ministerstwa Sprawiedliwości 

 

Zmiany dotyczące składania sprawozdania finansowego wynikają  z ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. (tj. Dz.U.2018 poz. 398 dnia 21.02.2018). Od 15 marca 2018 r aż do 30 września 2018 roku, składanie sprawozdań finansowych do KRS będzie następowało wyłącznie poprzez portal Ministerstwa Sprawiedliwości.

19 e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (w brzmieniu od 15 marca 2018 r.):

Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Spółki i inne zobowiązane podmioty będą miały obowiązek złożyć roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu), odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie i o podziale zysku lub pokryciu straty (por. art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r. poz. 395) poprzez ministerialny system teleinformatyczny (art. 19e ustawy o KRS).

Zgłoszenie w.w. dokumentów podpisywać będzie  co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji spółki, której numer PESEL jest ujawniony w KRS (art. 19e ust. 2 ustawy). Do zgłoszenia trzeba  dołączyć oświadczenie, że dołączone dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Składane w ten sposób dokumenty finansowe trafią do jawnego repozytorium dokumentów finansowych. Szczegóły techniczno-organizacyjne określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (art. 19 e ust. 10 ustawy o KRS).

Kancelaria Prawna Rachelski i Wspólnicy

Poprzedni wpis
RODO – korzyści, nowości oraz zmiany – podsumowanie
Następny wpis
Przedawnienie Umowy Kredytowej – co oznacza, kiedy następuję, i jak się przed nim uchronić?
Menu