Wyroki

Rachelski / Wyroki

Uwolnij się od toksycznego kredytu.

Skorzystaj z oferty Kancelarii już teraz i dołącz do tych, którzy odzyskali spokój i bezpieczeństwo.
Wyślij skany swojej umowy kredytowej, aby sprawdzić czy możesz uwolnić się od kredytu.

Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank Spółce Akcyjnej w Warszawie na skutek apelacji powoda  od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 23 września…

Wygrana z PKO Bank Polski

Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny na rozprawie  przeciwko: Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził…
uniważnenie umowy

Wygrana z mBank S. A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami, a Bankiem jest nieważna. Zasądził od…
wyrok prawomocny wygrany z

Wygrany Prawomocny wyrok z Santander Consumer Bank

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego…
wyork z Bankiem Raiffeisen Bank International

Wygrana z Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2022 roku sprawy  przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu uznał umowę…
wyrok z Bankiem Raiffeisen Bank International

Wygrana z Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2022 r. sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International ustalił, że umowa między Bankiem, a naszymi klientami jest nieważna.…
wyrok z Bankiem Millennium

Wygrana z Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w sprawy przeciwko Bankowi Millennium Spółka Akcyjna  ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny pomiędzy naszymi klientami, a Bankiem Millennium S.A. z…
Wyrok Pani Mecenas Pauliny Dębowskiej

Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Tym…

Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził  od Banku…
Wygrany wyrok naszej Kacnelarii z Getin Bank

Wygrana z Bankiem Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził…

Wygrana z Bankiem Santander Consumer

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna o uznanie postanowień umownych za bezskuteczne i zapłatę, ewentualnie o ustalenie nieważności aneksu do…
wyrok z Bankiem Milllenium Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium ustalił, że umowa między Bankiem ,a naszymi klientami jest nieważna. To pozwoliło naszemu klientowi uwolnić się od…

Wygrana z Bankiem Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy z powództwa przeciwko Bank Polska Kasa Opieki Spółce Akcyjnej w Warszawie uznał umowę między naszymi klientami a Bankiem za nieważną.…
Prawomocny wyrok w sprawie frankowej

Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy  po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2022 r. w Warszawie sprawy  przeciwko Bankowi Millennium S.A. w Warszawie  o zapłatę na skutek apelacji…
wyrok z Bankiem PKO BP

Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie o zapłatę i ustalenie ważności umowy, uznał umowę miedzy naszymi…
Menu