Wyroki

Rachelski / Wyroki

Uwolnij się od toksycznego kredytu.

Skorzystaj z oferty Kancelarii już teraz i dołącz do tych, którzy odzyskali spokój i bezpieczeństwo.
Wyślij skany swojej umowy kredytowej, aby sprawdzić czy możesz uwolnić się od kredytu.

Wygrana przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2022 r. w Warszawie sprawy z przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie uznał umowę…

Wygrana przeciwko Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2022 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy  przeciwko pozwanemu Bankowi Millennium S.A. w Warszawie orzekł, że…

Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Warszawie sprawy z powództwa naszych klientów przeciwko mBank S.A. w Warszawie na skutek apelacji…

Wygrana przeciwko PKO Bank Polski

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie uznał umowę kredytową za nieważną. Zasądził od pozwanego Powszechnej…

Wygrana przeciwko Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa- Praga w Warszawie III Wydział Cywilny na rozprawie  przeciwko Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między Bankiem a naszymi klientami jest nieważna.…

Wygrana przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Bank Polska S.A. uznał umowę między Bankiem a klientami za nieważną.  Zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A.…

Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie…

Wygrana przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy  przeciwko mBankowi S.A. uznał umowę kredytową za nieważną i zasądził  od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów…

Wygrana przeciwko Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium uznał umowę kredytową za nieważną i zasądził od Banku na rzecz naszych klientów kwotę 308.483,95 zł z…

Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny na rozprawie przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę  na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie…

Wygrana przeciwko Bank Millennium S. A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem…

Wygrana przeciwko Bank Millennium S. A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank Millennium S. A. z siedzibą w Warszawie uznał umowę za nieważną i zasądził od Banku Millennium…

Wygrana przeciwko Bankowi BPH SA

Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Bankowi BPH SA z siedzibą w Gdańsku ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna. Zasądził od pozwanego…

Wygrana przeciwko BOŚ S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2022 r.  sprawy przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. uznał umowę kredytową za nieważną. Zasądził od pozwanego Banku…

Prawomocny wyrok z Bank Pekao S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę  na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego…
Menu