Wyroki

Rachelski / Wyroki

Prawomocny wyrok z mBank S.A. – umowa nieważna!

Prawomocna przegrana mBank S.A. – umowa nieważna. 1 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 474/21) w składzie Edyta Jefimko, po naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Okręgowego w…

Prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A. – umowa nieważna!

Prawomocna przegrana mBank S.A. – umowa nieważna! 17 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 6/20) w składzie SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBank S.A.…

Prawomocny wyrok z mBank S.A. – umowa nieważna!

9 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 343/19) w składzie SSA Dorota Markiewicz, uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBank S.A. z 2008 r. jest nieważna. Sąd Apelacyjny…

prawomocny wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym: przewodniczący: Sędzia SA Ewa Kaniok po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2021 r. sprawy z powództwa naszego…

Wygrana przeciwko BPH Spółka Akcyjna

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: przewodniczący Sędzia Ewa Tomczyk, protokolant sekr. sąd. Dorota Piątek  po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 roku w Piotrkowie…

Wygrana przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie, przewodniczący: sędzia Paweł Krekora, protokolant: sekretarz sądowy Dorota Wolicka po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie…

Kolejna wygrana z bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie: przewodniczący: SSO Małgorzata Dubinowicz – Motyk po rozpoznaniu w dniu 10 września 2021 roku  na rozprawie sprawy  przeciwko…

Wygrana przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilnyw składzie: przewodniczący: Sędzia Mariusz Metera protokolant: Aniela Zając po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 września 2021 roku w Warszawie…

Wygrana naszej Kancelarii przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w składzie: przewodniczący: sędzia Edyta Sornat-Unisk, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym  w dniu 23 sierpnia 2021 r. w Warszawie sprawy przeciwko mBank S.A.…

Wygrana przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie: przewodnicząca sędzia SO Anna Błażejczyk, protokolant sekretarz sądowy Amanda Mioduszewska  po rozpoznaniu 3 sierpnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy…

Wygrana przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie: przewodnicząca sędzia SO Anna Błażejczyk, protokolant protokolant sądowy Patrycja Smolińska po rozpoznaniu 28 lipca 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawie…

Umowa nieważna przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki SA

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w następującym składzie: przewodniczący: Sędzia Anna Zalewska, protokolant: sekretarz sądowy Marek Dobrogojski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2021 r. w…
Menu