Wygrany Prawomocny wyrok z Raiffeisen Bank International - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

9 maja 2022

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z Raiffeisen Bank International

Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział VI Cywilny po rozpoznaniu 9 maja 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa przeciwko Raiffeisen Bank International AG we Wiedniu na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 kwietnia 2021 r., sygn. akt XXV C 3 106/18 w przedmiocie wniosku pozwanego o wstrzymanie […]

Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział VI Cywilny po rozpoznaniu 9 maja 2022 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa przeciwko Raiffeisen Bank International AG we Wiedniu
na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 kwietnia 2021 r., sygn. akt XXV C 3 106/18
w przedmiocie wniosku pozwanego o wstrzymanie wykonalności i skuteczności wyroków sądów obu instancji
postanowił oddalić wniosek i tym samym uznał umowę za nieważną.

Wyrok jest prawomocny, sprawę prowadził Mecenas Michał Tomasiak wraz z zespołem.

To pokazuje, że teraz jest najlepszy czas aby pójść do sądu.