4 grudnia 2020

Anna Domin

Kolejna wygrana, przeciwko ING Bank Śląski S.A.

Sąd Okręgowy w Katowicach uznał umowę kredytową,  indeksowaną do CHF za nieważną – Sygn. akt II C 1091/19. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 582 638,20 PLN jako zwrot wszystkich zapłaconych przez kredytobiorcę rat na rzecz Banku, stosując tzw. teorię dwóch kondykcji. Oprócz 100% wygranej i unieważnienia umowy kredytowej, bank będzie musiał zapłacić odsetki od […]

Sąd Okręgowy w Katowicach uznał umowę kredytową,  indeksowaną do CHF za nieważną – Sygn. akt II C 1091/19.

Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 582 638,20 PLN jako zwrot wszystkich zapłaconych przez kredytobiorcę rat na rzecz Banku, stosując tzw. teorię dwóch kondykcji. Oprócz 100% wygranej i unieważnienia umowy kredytowej, bank będzie musiał zapłacić odsetki od zasądzonej kwoty – na ten moment wynoszą one ponad 63 000, 00 PLN.

Dla naszego klienta jest to bardzo dobry wyrok, ponieważ jeśli ten wyrok się uprawomocni klient nie tylko uwolni się od kredytu,  ale również Bank będzie musiał zwrócić klientowi nadpłaconą kwotę kapitału w wysokości,  przynajmniej 175 824,91 zł., to oczywiście minimum ponieważ odsetki będą naliczane dopóki Bank nie zapłaci zasądzonej kwoty.

Sprzyjające orzecznictwo sądów i coraz większe doświadczenie prawników zajmujących się sprawami Frankowiczów pokazuje, że teraz jest najlepszy moment na to aby uwolnić się od kredytu. W przypadku naszego klienta wygrana nie tylko uwalnia go od nieograniczonego w czasie kredytu, ale przede wszystkim zmienia całkowicie sytuację finansową. Korzyść dla klienta jest oczywista. Podsumowując – droga sądowa się opłaca, a im szybciej zdecyduje się na złożenie pozwu tym większe odsetki 5,6% od zasądzonej kwoty otrzymasz.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, bankowi przysługuje apelacja.