Wyrok Prawomocny z Getin Noble Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2022 r. w Warszawie
na rozprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. w Warszawie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego i uznał, że umowa kredytowa jest nieważna.
Oddalił powództwo co do odsetek od zasądzonej kwoty za okres od 25 października 2018 r. do 10 grudnia 2021 r. i zasądził od Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz naszych klientów kwotę 2700 zł  tytułem zwrotu postępowania apelacyjnego.

 

 

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Millennium Bank
Następny wpis
Wygrana przeciwko Millennium Bank
Menu