Wygrany Prawomocny wyrok z Raiffeisen Bank

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny  na rozprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu
o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 marca 2022 r., sygn. akt I C 514/20 uznał umowę za nieważną. prawomocny wyrok z Raiffeisen Bank ważną.

 

 

 

 

 

 

 

Poprzedni wpis
Kolejna Wygrana z mBank S.A.
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S. A.
Menu