23 czerwca 2022

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z Raiffeisen Bank International

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny  po rozpoznaniu w Warszawie w dniu 23 czerwca 2022 r.  na rozprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 września 2021 roku, sygn. akt XXVIII C 3570/21 oddalił apelację […]

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny  po rozpoznaniu w Warszawie w dniu 23 czerwca 2022 r.  na rozprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 23 września 2021 roku, sygn. akt XXVIII C 3570/21 oddalił apelację i uznał umowę między naszym klientem, a Bankiem za nieważną.
Dzięki temu klient został uwolniony od kredytu.

wyrok prawomocny Raiffeisen Bank