Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2022 r., sygn. akt I C 1161/18 uznał umowę za nieważną.

wyrok prawomocny

Poprzedni wpis
Wygrana z Santander Bank Polska
Następny wpis
Kolejny wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.
Menu