Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

30 czerwca 2022

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Mamy kolejny PRAWOMOCNY, wygrany wyrok. Taka decyzja sądu pokazuje, że warto iść walczyć o swoje. Nasz klient został uwolniony od toksycznego kredytu. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę  na skutek apelacji pozwanego od […]

Mamy kolejny PRAWOMOCNY, wygrany wyrok. Taka decyzja sądu pokazuje, że warto iść walczyć o swoje. Nasz klient został uwolniony od toksycznego kredytu. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2022 r. w Warszawie
sprawy przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę  na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 r., sygn. akt XXV C 824/20 uznał umowę za nieważną.
wyrok prawomocny mBank