28 kwietnia 2022

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Warszawie sprawy z powództwa naszych klientów przeciwko mBank S.A. w Warszawie na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2021 r.,  sygn. akt XXV C 347/21 uznał umowę kredytową za nieważną.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Warszawie
sprawy z powództwa naszych klientów przeciwko mBank S.A. w Warszawie na skutek apelacji pozwanego
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2021 r.,  sygn. akt XXV C 347/21 uznał umowę kredytową za nieważną.