Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

28 kwietnia 2022

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Warszawie
sprawy z powództwa naszych klientów przeciwko mBank S.A. w Warszawie na skutek apelacji pozwanego
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2021 r.,  sygn. akt XXV C 347/21 uznał umowę kredytową za nieważną.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.