Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank Spółce Akcyjnej w Warszawie
na skutek apelacji powoda  od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 23 września 2021 r., sygn. akt XXVIII C 3671/21 uznał umowę za nieważna.  Roszczenie główne z pozwu zostało zasądzone w całości z wyjątkiem składek za ubezpieczenie od nieruchomości.
Kredytobiorca został uwolniony od zapłaty w przyszłości rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1 612 947,57 PLN (kwota wyliczona na dzień składania pozwu). Warto w tym miejscu podkreślić, że wyrok I instancji zapadł  po 7 miesiącach trwania postępowania,  wyrok II instancji zapadł po 12 miesiącach od wpływu sprawy do Sądu II instancji. Dodatkowo sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda aż 83 426,87 zł samych odsetek.

Sprawę prowadził Mecenas Mikołaj Mak wraz z zespołem.

wyrok prawomocny z mBank

 

Poprzedni wpis
Wygrana z PKO Bank Polski
Następny wpis
W co grają Banki – lawina pozwów, niekorzystne ugody, roszczenia?
Menu