Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem Millennium S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

8 lipca 2022

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy  po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2022 r. w Warszawie sprawy  przeciwko Bankowi Millennium S.A. w Warszawie  o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt II C 2779/18 oddalił apelację. Tym […]

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy  po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2022 r. w Warszawie
sprawy  przeciwko Bankowi Millennium S.A. w Warszawie  o zapłatę na skutek apelacji pozwanego
od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt II C 2779/18 oddalił apelację.
Tym samym uznał umowę między naszym klientem, a Bankiem za nieważną. Dzięki podtrzymaniu wyroku z pierwszej instancji nasz klient został Uwolniony od kredytu.

Korzystny wyroki w  I instancji są powodem do radości, jednak każdy Frankowicz czeka na rozstrzygnięcie prawomocne, które zakończy spór z bankiem w sposób ostateczny/ Pamiętajmy, że od wyroku prawomocnego nie można się odwołać, dlatego podlega on wykonaniu i można wówczas wyegzekwować od banku zasądzone kwoty. Obecnie wszyscy nasi klienci , którzy wygrali w sądzie z Bankiem mogli liczyć na naszą pomoc w kwestii rozliczenia się z Bankiem i tym samym dzisiaj cieszą się spokojem, bezpieczeństwem finansowym i wolnością.

Dołącz do tych, którzy podjęli słuszną decyzję. Prześlij do nas swoją umowę, a my sprawdzimy co możemy dla Ciebie zrobić.
Umowę wyślij na adres: [email protected]

wyrok prawomocny z Bankiem Millennium