Wygrany Prawomocny wyrok z Bank Millennium S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny, po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Bank Millennium Spółce Akcyjnej w Warszawie
o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r., sygn. akt XXVIII C 16/21 podtrzymuje wyrok Sądu Okręgowego, i uznaje umowę za nieważną.
wyrok z bankiem Millennium

Poprzedni wpis
Rekordowa wygrana z bankiem Deutsche Bank Polska S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH Spółka Akcyjna w Gdańsku
Menu