Wygrana z PKO Bank Polski - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

2 czerwca 2022

Anna Domin

Wygrana z PKO Bank Polski

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną.
Zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów  kwotę 120.137,03 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.