2 czerwca 2022

Anna Domin

Wygrana z PKO Bank Polski

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną. Zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów  kwotę 120.137,03 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną.
Zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów  kwotę 120.137,03 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty.