Wygrana z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
o zapłatę i ustalenie uznał umowę między Bankiem a naszymi klientami za nieważną.  Zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów = łącznie kwoty:
a) 368 747,42 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 maja 2018 roku do dnia zapłaty,
b) 40 225,59 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty.

wyrok unieważnienie umowy mBank

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.
Następny wpis
Unieważnienie umowy kredytu frankowego – roszczenie odsetkowe
Menu