Wygrana z Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między Bankiem, a naszym klientem jest nieważna.  Zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. na rzecz powoda kwotę 139.840,08 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 września 2022 r. do dnia zapłaty – z tytułu uznania umowy kredytowej za nieważną.

wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem mBank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Menu