19 listopada 2021

Anna Domin

Wygrana z Getin Noble Bank S.A

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny,  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2021 roku w Warszawie sprawy  przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna; Zasądził od strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów  łącznie do ich majątku […]

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny,  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2021 roku w Warszawie
sprawy  przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna; Zasądził od strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów  łącznie do ich majątku wspólnego kwoty:
a) 46 960,09 zł
b) 21 025,79 CHF
– obie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 07 grudnia 2017 roku do dnia zapłaty
c) 10 569,11 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 08 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty
z tym zastrzeżeniem, że zapłata powyższych kwot nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów zapłaty na rzecz strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 189 262,40 zł albo zabezpieczeniem przez powodów  roszczenia strony pozwanej o zapłatę tej kwoty. Ustalił, że w zakresie kosztów postępowania strona pozwana powinna zwrócić powodom solidarnie 100% poniesionych przez nich kosztów postępowania, przy czym szczegółowe wyliczenie tych kosztów pozostawia Referendarzowi sądowemu.