Wygrana z Bankiem Santander Consumer - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

22 lipca 2022

Anna Domin

Wygrana z Bankiem Santander Consumer

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna o uznanie postanowień umownych za bezskuteczne i zapłatę, ewentualnie o ustalenie nieważności aneksu do umowy kredytu i zapłatę ustalił, iż aneks nr 1 do umowy kredytu jest nieważny. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 44.162,57 zł. W […]

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna o uznanie postanowień umownych za bezskuteczne i zapłatę, ewentualnie o ustalenie nieważności aneksu do umowy kredytu i zapłatę
ustalił, iż aneks nr 1 do umowy kredytu jest nieważny. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 44.162,57 zł.

W tym przypadku kredyt był pierwotnie złotówkowy, spłaty były dokonywane po średnim kursie NBP. Warto w tym miejscu dodać, że wyrok zapadł po niespełna 16 miesiącach od dnia złożenia pozwu. Roszczenie ewentualne z pozwu zasądzone zostało w całości tj. Unieważnienie Aneksu.

Sprawę prowadził Mecenas Mikołaj Mak, wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.