31 maja 2022

Anna Domin

Wygrana z Bankiem PKO BP S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa miedzy naszymi klientami, a Bankiem jest  nieważna. Zasądził od pozwanego  na rzecz powodów  kwoty po 387 926,18 złotych wraz z ustawowymi odsetkami […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa miedzy naszymi klientami, a Bankiem jest 
nieważna. Zasądził od pozwanego  na rzecz powodów  kwoty po 387 926,18 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2018 roku do dnia zapłaty. Ustalił, że pozwany ponosi koszty postępowania w całości.

wyrok frankowy z bankiem PKO BP