Wygrana z bankiem Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2022 roku w Białymstoku
na rozprawie przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie uznał umowę między Bankiem a naszym klientem za nieważną. Zasądził od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz powodów solidarnie kwotę 62.221,86 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty. Jednocześnie zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 11.834 złotych tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 10.834 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Przedsiębiorca-Frankowicz też może wygrać w sądzie i odzyskać swoje pieniądze!
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Getin Noble Bank S. A
Menu