Wygrana z Bankiem Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy z powództwa przeciwko Bank Polska Kasa Opieki Spółce Akcyjnej w Warszawie uznał umowę między naszymi klientami a Bankiem za nieważną. Zasądził od Bank Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 134.905,97 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 lipca 2022 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok z Bankiem Bank Pekao S.A.

Poprzedni wpis
Bezumowne korzystanie z kapitału – czy jest się czego obawiać?
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Menu