31 maja 2022

Anna Domin

Wygrana z bankiem Millennium SA

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Wydział III po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium SA w Warszawie uznał umowę kredytową w CHF za nieważną. Ustalił nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy kredytu hipotecznego pomiędzy naszym klientem, a Bankiem  Millennium SA. Zasądził od Banku Millennium SA w Warszawie na rzecz powodów  łącznie kwotę 334788,52 zł  wraz z […]

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Wydział III po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium SA w Warszawie uznał umowę kredytową w CHF za nieważną. Ustalił nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy kredytu hipotecznego pomiędzy naszym klientem, a Bankiem  Millennium SA. Zasądził od Banku Millennium SA w Warszawie na rzecz powodów  łącznie kwotę 334788,52 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 17 listopada 2021 r. do dnia zapłaty.
wyrok z bankiem Millennium