Wygrana z Bankiem Millennium S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

2 czerwca 2022

Anna Domin

Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala umowę za nieważną. Zasądza od pozwanego Banku Millennium S.A. w Warszawie na rzecz powoda  kwotę 163 015,28 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia od dnia 13 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty.  Zasądza […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala umowę za nieważną. Zasądza od pozwanego Banku Millennium S.A. w Warszawie na rzecz powoda  kwotę 163 015,28 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia od dnia 13 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty.  Zasądza od pozwanego Banku Millennium S.A. w Warszawie na rzecz powoda kwotę 6 417 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu

.wyrok - nieważnienie umowy