Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
ustalił, że umowa między klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził  od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych klientów kwotę 237 234,56 zł oraz kwotę 38 576,09 CHF  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lipca 2021 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
Sprawę prowadził Mecenas Michał Tomasiak z naszej Kancelarii.

Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Getin Noble Bank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Menu