Wygrana z Bankiem Millennium S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

24 czerwca 2022

Anna Domin

Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę ewentualnie o zapłatę, ustalił, że umowa między Bankiem, a naszym klientem jest nieważna. Zasądził od  pozwanego Bank Millennium S.A.  na rzecz powodów następujące kwoty: a. kwotę 69.949,55 zł wraz z odsetkami ustawowymi za […]

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
o ustalenie i zapłatę ewentualnie o zapłatę, ustalił, że umowa między Bankiem, a naszym klientem jest nieważna. Zasądził od  pozwanego Bank Millennium S.A.  na rzecz powodów następujące kwoty:
a. kwotę 69.949,55 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;
b. kwotę 31.730,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 lutego 2021 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, bankowi przysługuje apelacja.

 

wyrok Milllennium