23 listopada 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko Santander Consumer Bank

Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 października 2021 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy przeciwko Santander Consumer Bank Spółce Akcyjnej we Wrocławiu ustalił nieistnienie stosunku prawnego z zawartej pomiędzy powodami a Santander Consumer Bankiem Spółką Akcyjną we Wrocławiu dnia w 2007 roku umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF . […]

Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 października 2021 r. we Wrocławiu
na rozprawie sprawy przeciwko Santander Consumer Bank Spółce Akcyjnej we Wrocławiu ustalił nieistnienie stosunku prawnego z zawartej pomiędzy powodami a Santander Consumer Bankiem Spółką Akcyjną we Wrocławiu dnia w 2007 roku umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF . Uznał, że umowa jest nieważna.