8 września 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z Umowy o Dewizowy Kredyt Mieszkaniowy/Inwestorski z 2008 r. zawartej przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i naszym […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z Umowy o Dewizowy Kredyt Mieszkaniowy/Inwestorski z 2008 r. zawartej przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i naszym klientem, Tym samym uznał umowę za nieważną i zasądził od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz kwotę 244.365,41 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 18 lutego 2022 roku do dnia zapłaty.