Wygrana przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko Santander Bank Polska uznał, że umowa kredytowa jest nieważna i zasądził od  Santander Bank Polska łącznie na rzecz naszego klienta kwoty: 230 913, 41 zł  oraz 94 790, 87 CHF  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.  Zasądził również  od Banku z  łącznie na rzecz klienta kwotę 11 834 zł  tytułem zwrotu kosztów procesu.

Poprzedni wpis
Kolejna wygrana przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.
Następny wpis
Kolejna wygrana przeciwko Bankowi BPH S.A.
Menu