9 marca 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy Warszawa- Praga w Warszawie III Wydział Cywilny  na rozprawie  przeciwko Raiffeisen Bank International AG Spółce Akcyjnej ustalił, że umowa dotycząca kredytu frankowego jest nieważna.  Jednocześnie zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG Spółki  na rzecz powodów kwotę 122.432,29  złotych oraz kwotę 19.808,91   franków szwajcarskich wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za […]

Sąd Okręgowy Warszawa- Praga w Warszawie III Wydział Cywilny  na rozprawie  przeciwko Raiffeisen Bank International AG Spółce Akcyjnej ustalił, że umowa dotycząca kredytu frankowego jest nieważna.  Jednocześnie zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG Spółki  na rzecz powodów kwotę 122.432,29  złotych oraz kwotę 19.808,91   franków szwajcarskich wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od ww. kwot od dnia 01 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty. Dodatkowo zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International  na rzecz powodów kwotę 1.000  złotych tytułem zwrotu opłaty od pozwu oraz kwotę 10.817  złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.