21 stycznia 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Raiffeisen Bank International

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 148 1kpc sprawy  przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił, że umowa kredytowa jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz klientów kwotę 45 763,52 CHF  i kwotę 42 102,49  zł z tym że spełnienie […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 148 1kpc sprawy  przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił, że umowa kredytowa jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz klientów
kwotę 45 763,52 CHF  i kwotę 42 102,49  zł z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powódkę  pozwanemu Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwoty 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty;