13 kwietnia 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko Raiffeisen Bank International AG!

Mamy kolejną WYGRANĄ, tym razem w procesie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, o unieważnienie kredytu w CHF! Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu  2 marca  2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko  Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu  Oddział w Polsce w Warszawie o zapłatę i ustalenie: […]

Mamy kolejną WYGRANĄ, tym razem w procesie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, o unieważnienie kredytu w CHF!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu  2 marca  2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko  Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu  Oddział w Polsce w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

  1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 14 marca 2008 r., pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  jest nieważna;
  2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce  w Warszawie na rzecz powodów kwotę 72028, 78  zł (siedemdziesiąt  dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych 78/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30.01.2018r. do dnia zapłaty.
  3. Zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce  w Warszawie na rzecz powodów  kwotę 42215,22  CHF  (czterdzieści dwa tysiące dwieście piętnaście  franków szwajcarskich  22/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty  28185,63 CHF  od dnia 30.01.2018r. do dnia zapłaty i od kwoty  14029, 59 CHF od dnia 25.06.2020r.  do dnia zapłaty
  1. oddala powództwo w pozostałym zakresie;
  2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce  w Warszawie rzecz powodów kwotę 8668,92 zł (osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 92/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.