Wygrana przeciwko Raiffeisen Bank International AG! - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

13 kwietnia 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko Raiffeisen Bank International AG!

Mamy kolejną WYGRANĄ, tym razem w procesie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, o unieważnienie kredytu w CHF!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu  2 marca  2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko  Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu  Oddział w Polsce w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

  1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 14 marca 2008 r., pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  jest nieważna;
  2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce  w Warszawie na rzecz powodów kwotę 72028, 78  zł (siedemdziesiąt  dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych 78/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30.01.2018r. do dnia zapłaty.
  3. Zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce  w Warszawie na rzecz powodów  kwotę 42215,22  CHF  (czterdzieści dwa tysiące dwieście piętnaście  franków szwajcarskich  22/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty  28185,63 CHF  od dnia 30.01.2018r. do dnia zapłaty i od kwoty  14029, 59 CHF od dnia 25.06.2020r.  do dnia zapłaty
  1. oddala powództwo w pozostałym zakresie;
  2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce  w Warszawie rzecz powodów kwotę 8668,92 zł (osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 92/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

 

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.