21 grudnia 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko PKO BP!

Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Przybylska, Protokolant: Korneliusz Jakimowicz po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2021 roku w Gliwicach sprawy z powództwa naszych klientów  przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z Umowy kredytu nr  zwartej pomiędzy Powszechną […]

Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:
SSO Barbara Przybylska, Protokolant: Korneliusz Jakimowicz po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2021 roku w Gliwicach
sprawy z powództwa naszych klientów  przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z Umowy kredytu nr  zwartej pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a naszymi klientami, tym samym uznaje umowę kredytową za nieważną.

PKO