Wygrana przeciwko Millennium Bank - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

21 stycznia 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Millennium Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy  przeciwko Bankowi Millennium S.A. w Warszawie
uznał umowę za nieważną. Zasądził od Banku Millennium S.A. w Warszawie na rzecz naszego klienta kwotę 176 004,12 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy cztery złote i dwanaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 lutego 2019 roku do dnia zapłaty.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.