31 stycznia 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Millennium Bank

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy z powództwa  przeciwko Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej w Warszawie ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta  pomiędzy a Bankiem Millennium S.A. z a naszym klientem jest nieważna.  Ponadto  zasądził od pozwanego Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 95.072,11 […]

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy z powództwa  przeciwko Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej w Warszawie ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta  pomiędzy a Bankiem Millennium S.A. z a naszym klientem jest nieważna.  Ponadto  zasądził od pozwanego Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 95.072,11 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote jedenaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty, a także
zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.468 zł (sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.