Wygrana przeciwko Millennium Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy  przeciwko Bankowi Millennium S.A. w Warszawie
uznał umowę za nieważną. Zasądził od Banku Millennium S.A. w Warszawie na rzecz naszego klienta kwotę 176 004,12 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy cztery złote i dwanaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 lutego 2019 roku do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wyrok Prawomocny z Getin Noble Bank S.A.
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bank Pekao S.A.
Menu