Wygrana przeciwko Millennium Bank - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

26 stycznia 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Millennium Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko Bankowi Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2006 r. pomiędzy a Bankiem Millennium S.A.  a naszym klientem  jest nieważna. Ponadto zasądził  od pozwanego Banku Millennium na rzecz […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko Bankowi Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2006 r. pomiędzy a Bankiem Millennium S.A.  a naszym klientem  jest nieważna. Ponadto zasądził  od pozwanego Banku Millennium na rzecz powódki kwotę 194.787,50 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty. Obciążył również Bank w całości kosztami postępowania.