5 sierpnia 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy  przeciwko mBankowi S.A. uznał umowę kredytową za nieważną i zasądził  od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 334 289,35 zł  tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 8 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty .

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy  przeciwko mBankowi S.A. uznał umowę kredytową za nieważną i zasądził  od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 334 289,35 zł  tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 8 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty .