Wygrana przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie: przewodnicząca sędzia SO Anna Błażejczyk, protokolant sekretarz sądowy Amanda Mioduszewska  po rozpoznaniu 3 sierpnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko mBank S.A. w Warszawie ustalił, że nieważna jest umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych, waloryzowana kursem CHF, zawarta w 2008 r.

Zasądził od mBank SA w Warszawie na rzecz klienta 352 979,30 zł.  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie płatnymi od 326 496,87 zł. od 26 listopada 2017 r. do dnia zapłaty i od 26 482,43zł.  od 11 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty. Zasądził od mBank SA w Warszawie na rzecz klienta 11817zł.  za koszty procesu i nakazał pobrać od mBank SA w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Warszawie 16 649 zł. (szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych) tytułem uzupełnienia nieuiszczonej opłaty sądowej od pozwu.

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko mBank S.A.
Następny wpis
Wygrana naszej Kancelarii przeciwko mBank S.A.
Menu