Wygrana przeciwko Getin Noble Bank ! - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

6 maja 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko Getin Noble Bank !

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2021 r. w Warszawie na rozprawie
sprawy  przeciwko Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie uznał umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF sporządzona w 2007 roku za nieważną.

Ponadto zasądził  od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 816.042,79 zł  oraz kwotę 269,38 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 listopada 2017 roku do dnia zapłaty.
Zasądził również od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 14.317,00 zł (tytułem zwrotu kosztów procesu i nakazał  pobrać od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 100,91 zł (sto 91/100 złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.