6 maja 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko Getin Noble Bank !

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy  przeciwko Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie uznał umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF sporządzona w 2007 roku za nieważną. Ponadto zasądził  od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2021 r. w Warszawie na rozprawie
sprawy  przeciwko Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie uznał umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF sporządzona w 2007 roku za nieważną.

Ponadto zasądził  od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 816.042,79 zł  oraz kwotę 269,38 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 listopada 2017 roku do dnia zapłaty.
Zasądził również od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 14.317,00 zł (tytułem zwrotu kosztów procesu i nakazał  pobrać od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 100,91 zł (sto 91/100 złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.