Wygrana przeciwko GETIN NOBLE BANK S.A.! - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

15 czerwca 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko GETIN NOBLE BANK S.A.!

Mamy kolejną WYGRANĄ, tym razem w procesie przeciwko Getin Noble Bank S.A. o unieważnienie kredytu w CHF!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu 13 kwietnia 2021 sprawy naszych klientów o ustalenie i zapłatę ustala:

  • ustala, że umowa kredytu hipotecznego  zawarta dnia 25 czerwca 2007 r. pomiędzy baszym klientem a Getin Bank S.A. w Katowicach jest nieważna,
  •  zasądza od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz powodów kwotę 139883,09 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 09/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 3 lipca 2018 r. do dnia zapłaty.

 

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.