15 czerwca 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko GETIN NOBLE BANK S.A.!

Mamy kolejną WYGRANĄ, tym razem w procesie przeciwko Getin Noble Bank S.A. o unieważnienie kredytu w CHF! Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu 13 kwietnia 2021 sprawy naszych klientów o ustalenie i zapłatę ustala: ustala, że umowa kredytu hipotecznego  zawarta dnia 25 czerwca 2007 r. pomiędzy baszym klientem a Getin Bank S.A. […]

Mamy kolejną WYGRANĄ, tym razem w procesie przeciwko Getin Noble Bank S.A. o unieważnienie kredytu w CHF!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu 13 kwietnia 2021 sprawy naszych klientów o ustalenie i zapłatę ustala:

  • ustala, że umowa kredytu hipotecznego  zawarta dnia 25 czerwca 2007 r. pomiędzy baszym klientem a Getin Bank S.A. w Katowicach jest nieważna,
  •  zasądza od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz powodów kwotę 139883,09 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 09/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 3 lipca 2018 r. do dnia zapłaty.