Wygrana przeciwko Fortis Bank Polska S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

29 listopada 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko Fortis Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2021 roku w Warszawie na rozprawie sprawy
przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ( wcześniej umowa Fortis Bank Polska S.A.)  z siedzibą w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego. Zasądził na rzecz pozwanego kwotę 168.434,01 zł  oraz kwotę 51.326,98 CHFwraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od ww. kwot od dnia 29 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty.  Zasądził również od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.