22 marca 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko BOŚ S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2022 r.  sprawy przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. uznał umowę kredytową za nieważną. Zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A.  na rzecz powodów łącznie kwotę 128.448,16 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lipca 2018r. Zasądził od pozwanego Banku […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2022 r.  sprawy przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. uznał umowę kredytową za nieważną. Zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A.  na rzecz powodów łącznie kwotę 128.448,16 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lipca 2018r. Zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie  na rzecz powodów łącznie kwotę 6917,00zł  tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 5400,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.