10 lutego 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Bankowi BPH S. A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny  na posiedzeniu niejawnym  sprawy  przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku uznał umowę zawartą między naszymi klientami a Bankiem za nieważną.  Zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 214.648,84 zł oraz kwotę 115.190,42 CHF  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10.05.2018r. do […]

Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny  na posiedzeniu niejawnym  sprawy  przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku uznał umowę zawartą między naszymi klientami a Bankiem za nieważną.  Zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 214.648,84 zł oraz kwotę 115.190,42 CHF  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10.05.2018r. do dnia zapłaty.
Zasądził również od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 12.217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyork Frankowicza z Bankiem BPH