Wygrana przeciwko Bankowi BPH S. A.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2022 roku w Warszawie  na rozprawie
przeciwko Bankowi BPH S.A. uznał, że umowa kredytowa jest nieważna o zasądził od pozwanego Banku BPH na rzecz powódki kwotę 96.112,15 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 października 2020 roku do dnia zapłaty a także zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 30.397,18 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 października 2020 roku do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Kolejna wygrana przeciwko Bankowi BPH S.A.
Następny wpis
Wygrana przeciwko Santander Bank Polska
Menu