Wygrana przeciwko Bank Millennium S. A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank Millennium S. A. z siedzibą w Warszawie uznał umowę za nieważną i zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych klientów następujące kwoty:
a. 148.508,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 06 maja 2021 roku do dnia zapłaty oraz
b. 70.169,68 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 06 maja 2021 roku do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko Bankowi BPH SA
Następny wpis
Wygrana przeciwko Bank Millennium S. A.
Menu