14 kwietnia 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium uznał umowę kredytową za nieważną i zasądził od Banku na rzecz naszych klientów kwotę 308.483,95 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 05 września 2020 r. do dnia zapłaty. Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium uznał umowę kredytową za nieważną i zasądził od Banku na rzecz naszych klientów kwotę 308.483,95 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 05 września 2020 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.