5 kwietnia 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Bank Millennium S. A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził od Banku na rzecz naszych klientów łącznie kwotę 160 086, 84 zł  oraz 55 926, 18 CHF wraz z odsetkami ustawowymi […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko
Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził od Banku na rzecz naszych klientów łącznie kwotę 160 086, 84 zł  oraz 55 926, 18 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 maja 2021r. do dnia zapłaty.