Wygrana przeciwko Bank BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 października 2021 roku w Piotrkowie Trybunalskim
na rozprawie sprawy  przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego.
I zasadził  od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powoda kwotę 139.370,10 PLN oraz kwotę 3.066,95 CHF  z odsetkami ustawowymi od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty. Zasądził od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powoda kwotę 6.417  złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Poprzedni wpis
Kolejna wygrana naszej Kancelarii przeciwko mBank S.A.
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A. – umowa nieważna!
Menu