Wygrana przeciwko Bank BPH S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

9 listopada 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko Bank BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 października 2021 roku w Piotrkowie Trybunalskim
na rozprawie sprawy  przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego.
I zasadził  od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powoda kwotę 139.370,10 PLN oraz kwotę 3.066,95 CHF  z odsetkami ustawowymi od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty. Zasądził od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powoda kwotę 6.417  złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.