Wygrana naszej Kancelarii przeciwko mBank S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

23 sierpnia 2021

Anna Domin

Wygrana naszej Kancelarii przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w składzie: przewodniczący: sędzia Edyta Sornat-Unisk, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym  w dniu 23 sierpnia 2021 r. w Warszawie sprawy przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa pomiędzy stronami jest nieważna. Zasądził na rzecz klienta od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie  kwotę 174.224,09 złotych tytułem zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 20 marca 2021 roku do dnia zapłaty. Zasądził także  od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda  koszty procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.