11 maja 2021

Anna Domin

Wygrana naszej Kancelarii przeciwko Bank Millennium S.A.

Mamy kolejną wygraną- unieważnienie umowy! Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Paweł Krekora, Protokolant: sekretarz sądowy Dorota Wolicka po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie przeciwko Bankowi Millenium S.A. z uznał umowę kredytową w CHF za niewązną i zasądził na rzecz naszego klienta  od pozwanego […]

Mamy kolejną wygraną- unieważnienie umowy!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Paweł Krekora, Protokolant: sekretarz sądowy Dorota Wolicka po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie przeciwko Bankowi Millenium S.A. z uznał umowę kredytową w CHF za niewązną i zasądził na rzecz naszego klienta  od pozwanego Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie kwotę 147 977,53 zł  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 maja 2018 r. do dnia zapłaty, a także zasądził od  Banku Millenium S.A.  na rzecz powodów kwotę 6 417 zł (sześć tysięcy czterysta siedemnaście zł) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5 417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście zł) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.