Wygrana naszej Kancelarii przeciwko Bank Millennium S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

11 maja 2021

Anna Domin

Wygrana naszej Kancelarii przeciwko Bank Millennium S.A.

Mamy kolejną wygraną- unieważnienie umowy!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Paweł Krekora, Protokolant: sekretarz sądowy Dorota Wolicka po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie przeciwko Bankowi Millenium S.A. z uznał umowę kredytową w CHF za niewązną i zasądził na rzecz naszego klienta  od pozwanego Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie kwotę 147 977,53 zł  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 maja 2018 r. do dnia zapłaty, a także zasądził od  Banku Millenium S.A.  na rzecz powodów kwotę 6 417 zł (sześć tysięcy czterysta siedemnaście zł) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5 417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście zł) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

 

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.