Wygrana na rzecz kredytobiorcy przeciw Raiffeisen Bank International

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Aleksandra Orzechowska, protokolant: sekretarz sądowy Monika Marjańska po rozpoznaniu w dniu 8 września 2021 roku w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu – Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
ustalił  nieważność umowy i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 106.961,03 zł oraz kwotę 36.800,95 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od ww. kwot od dnia 20 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty.  Zasądził również od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko Getin Noble Bank
Następny wpis
Wygrana przeciwko BPH Spółka Akcyjna
Menu