27 października 2017

Anna Domin

Rozwiązanie spółki komandytowej, a postępowanie likwidacyjne

Dla rozwiązania spółki komandytowej stosuje się przepisy obowiązujące, jak w spółce jawnej (zgodnie z art. 103 KSH). Rozwiązania dla postępowania likwidacyjnego mają w tym przypadku charakter dyspozytywny. Postanowienie wydane przez Sąd Najwyższy z dnia 5 maja 2016 r. (II CSK 573/15) mówi o tym, że postępowanie likwidacyjne w przypadku zakończenia bytu prawnego spółki komandytowej jest […]

Dla rozwiązania spółki komandytowej stosuje się przepisy obowiązujące, jak w spółce jawnej (zgodnie z art. 103 KSH). Rozwiązania dla postępowania likwidacyjnego mają w tym przypadku charakter dyspozytywny. Postanowienie wydane przez Sąd Najwyższy z dnia 5 maja 2016 r. (II CSK 573/15) mówi o tym, że postępowanie likwidacyjne w przypadku zakończenia bytu prawnego spółki komandytowej jest zależne więc od woli wspólników danej spółki.

Ile kosztuje zamknięcie spółki komandytowej?

Opłata sądowa wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców wynosi 300 zł. Dodatkowy koszt to 100 zł za ogłoszenie wykreślenia spółki z KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jak rozwiązać spółkę komandytową bez likwidacji?

Aby rozwiązać spółkę komandytową bez likwidacji konieczna jest jednomyślność wspólników, która wyrażana jest w uchwale spółki.

Jak długo trwa likwidacja spółki komandytowej?

Klika tygodni.

Kto odpowiada po likwidacji spółki komandytowej?

Po likwidacji spółki jej majątek nie należy już do wspólników. Odpowiadają za niego komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusze są odpowiedzialni za długi spółki (bez ograniczeń). Komandytariusze są odpowiedzialni wobec wierzycieli (do wysokości sumy komandytowej).