Prawomocny wyrok w sprawie frankowej przeciwko BPH S.A. (portfel GE Money Bank S.A.) - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

31 sierpnia 2021

Anna Domin

Prawomocny wyrok w sprawie frankowej przeciwko BPH S.A. (portfel GE Money Bank S.A.)

Prawomocna przegrana Banku BPH S.A. (portfel GE Money Bank S.A.) – umowa nieważna

31 sierpnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (I ACa 546/21) w składzie SSA Piotr Daniszewski, oddalił w całości apelację Banku BPH i utrzymał w całości  wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 5 marca 2021 r. (XV C 1217/18) kredytobiorców i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego Ge Money Bank S.A. z 2007 r. jest nieważna.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w całości wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku i zasądził na rzecz powodów całą dochodzoną kwotę, tj. kwotę 322.360,56 zł z odsetkami od 15 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu, uznając, że sprawę wygrali kredytobiorcy w całości.  Kredytobiorcy zostali ponadto uwolnieni od zadłużenia wynoszącego ponad pół miliona złotych, które przewyższało na dzień wyroku kwotę pierwotnie udzielonego im kredytu.

Wyrok jest o tyle ciekawy, że Sąd Apelacyjny zajmował się w nim oceną Wyroku TSUE z 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20), którego to wyroku nie mógł znać Sąd Okręgowy w Gdańsku oceniając sprawę w I instancji. Wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20) dotyczy umów zawartych na wzorcu umownym Ge Money Bank. Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, że wyrok TSUE nie pozwala „na odcięcie marży” od kursu średniego NBP, ponieważ takie postanowienia zmieniałoby istotę klauzul abuzywnych i charakter zobowiązań kredytowych. Ponadto Sąd zgodził się, że w przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z niedozwoloną praktyką banków, co zachęcałoby przedsiębiorców do konstruowania postanowień umownych w sposób modułowy i wypaczałoby ochronny charakter regulacji unijnych.

Sąd Apelacyjny jako niezależną przesłankę nieuczciwości klauzul uznał też brak dostatecznego rozeznania kredytobiorców co do ryzyka kursowego, co było już wynikiem oceny materiału dowodowego, który przedstawiliśmy w sprawie.

Warto dodać, że w sprawie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku udało nam się uchylić postanowienie Sądu o zawieszeniu postępowania, który oczekiwał na Wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20). Dzięki tak zdecydowanym działaniom i skutecznej argumentacji Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok już 5 marca 2021. W dniu dzisiejszym (31.08.2021)  sprawa osiągnęła korzystny finał w sądzie apelacyjnym. Wszystkie powyższe działania sprawiły, że na uwolnienie się od nielimitowanego kwotowo kredytu nasi klienci czekali 2 lata i 10 miesięcy.

Wyrok jest prawomocny.

 

 

 

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.