21 czerwca 2022

Anita Rutkowska

Odsetki USTAWOWE -Jaką korzyść może osiągnąć Frankowicz w przypadku nieważności umowy?

Odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia złożenia pozwu  stale rosną, a co za tym idzie rośnie też korzyść dla frankowiczów jaką mogą odnieść idąc do sądu. Obecnie wysokość stóp procentowych dla frankowiczów, którzy są w procesie jest korzystna, ponieważ można odzyskać dużo więcej pieniędzy niż się zaniosło. Wraz z ich wzrostem rośnie wysokość odsetek, które […]

Odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia złożenia pozwu  stale rosną, a co za tym idzie rośnie też korzyść dla frankowiczów jaką mogą odnieść idąc do sądu.

Obecnie wysokość stóp procentowych dla frankowiczów, którzy są w procesie jest korzystna, ponieważ można odzyskać dużo więcej pieniędzy niż się zaniosło. Wraz z ich wzrostem rośnie wysokość odsetek, które banki będą musiały wypłacić kredytobiorcom.
Frankowiczowi, który chce unieważnić umowę w sądzie należą się za każdy dzień w procesie – odsetki. Im dłużej trwa proces, tym więcej pieniędzy można odzyskać.

Zgodnie z art. 481 kodeksu cywilnego „ § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.”

Ugruntowane orzecznictwo jednoznacznie wskazuje, że sądy unieważniają umowy kredytowej i zasądzają pieniądze wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnieniem.  Oczywiście droga ta dotyczy tylko tych, którzy pójdą do sądu i będą dążyć do unieważnienia umowy kredytowej, bowiem bank sam z siebie nie zwróci nikomu pieniędzy. Osoby, które regularnie zostaną i będą spłacać kredyt, nic z tego nie dostaną.

Dzisiaj odsetki ustawowe za opóźnieniem to 11,50%, jednak w najbliższym czasie mogą być wyższe. Rada Polityki Pieniężnej znowu zapowiada wzrost stóp procentowych, a co za tym idzie- wzrost odsetek ustawowych za opóźnieniem.
Zatem im dłużej trwa proces, tym więcej pieniędzy będzie musiał bank zapłacić Kredytobiorcy. Odsetki liczone są w skali roku od wszystkich pieniędzy, które frankowicz już do banku zaniósł. Dodatkowo będą liczone od każdej kolejnej raty. Natomiast raty spłacane w trakcie procesu wrócą do frankowicza wraz z odsetkami.

autorka tekstu: Anita Rutkowska, Aplikant Radcowski z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy