30 marca 2021

Anna Domin

Na co zwrócić uwagę pozywając Bank o kredyt w CHF ?

Kredytobiorcy, którzy mają zaciągnięty kredyt w walucie obcej – głównie w CHF, obecnie otoczeni są szumem informacyjnym. Z jednej strony słyszą, że coraz więcej osób wygrywa procesy z bankami, z drugiej słyszą o propozycjach ugodowych przygotowywanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na co zatem powinni zwrócić uwagę Frankowicz stojąc przed decyzją o pozywaniu banku? Po pierwsze: […]

Kredytobiorcy, którzy mają zaciągnięty kredyt w walucie obcej – głównie w CHF, obecnie otoczeni są szumem informacyjnym. Z jednej strony słyszą, że coraz więcej osób wygrywa procesy z bankami, z drugiej słyszą o propozycjach ugodowych przygotowywanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na co zatem powinni zwrócić uwagę Frankowicz stojąc przed decyzją o pozywaniu banku?

Po pierwsze: kredytobiorca, powinien sprawdzić czy ich umowa zawiera takie postanowienia, które dają podstawę do podważenia umowy kredytowej i skierowania sprawy do sądu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że dla podważenia umowy nie mają znaczenia: data zawarcia umowy, ani bank, z którym podpisywana była umowa, ponieważ kwestie te nie decydują o możliwości podważenia umowy.

Drugim – kluczowym zagadnieniem który należy wziąć pod uwagę przy analizie umowy jest wysokość kwoty, jaka jest możliwa do odzyskania. Jest ona uzależniona od tego, czy umowa zostanie unieważniona w całości, czy też unieważniona w części, poprzez wyeliminowanie z niej postanowień niedozwolonych i pozostawienie obowiązku wykonywania umowy w pozostałej części, tzw. odfrankowienie umowy. W tej drugiej sytuacji pozostałe postanowienia dotyczące umowy pozostają niezmienne – co istotne dla Kredytobiorców – w szczególności pozostaje niezmienna korzystna dla frankowiczów stawka oprocentowania, to jest LIBOR. Warto zwrócić uwagę na tę kwestię, ponieważ pojawiające się na rynku propozycje ugodowe od banków dotyczą przewalutowania umowy, ale ze stawką WIBOR. Propozycja ta jest ryzykowna dla Kredytobiorców, ponieważ obecnie WIBOR jest bardzo niski, ale w najbliższym czasie najprawdopodobniej wzrośnie, co może skutkować wzrostem wysokości rat.

Warto również zwrócić uwagę, na to czy sytuacja Kredytobiorcy pozwala na zawieszenie płatności rat kredytu. Pamiętajmy jednak, że aby tak się stało muszą być spełnione dwie przesłanki, po pierwsze kapitał spłaconego kredytu powinien być bliski lub powinien przekraczać kwotę wypłaconego kredytu. Druga przesłanka dotyczy sytuacji Banku, w tego typu sprawach, najwyższa szansa na udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia zachodzi wobec banków mających problemy finansowe.

W takim przypadku zachodzi bowiem realna obawa, że wykonanie orzeczenia w przyszłości będzie utrudnione bądź niemożliwe. W przypadku wystąpienie obu przesłanek, zasadnym jest rozważenie złożenia do sądu wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie płatności rat kredytu. Powyższe zagadnienia dla rzetelnej oceny, niewątpliwie wymagają szczegółowej analizy prawnej i ekonomicznej, dlatego zachęcamy do skorzystania w powyższym zakresie z pomocy doświadczonej kancelarii, tak aby na tej podstawie Kredytobiorcy mogli dokonać prawidłowej oceny swojej sytuacji w ewentualnym procesie z bankiem.

 

Autor: Ewa Majewska, Radca Prawny , Kancelaria Rachelski i Wspólnicy.

Jeżeli ten tekst spełnił Twoje oczekiwania i chciałbyś dołączyć do grona naszych subskrybentów – zapraszamy na nasze social media.